ДУО Пакети - Оптички Интернет и Телевизија

Неискористениот интернет сообраќај се додава во следниот месец.