Докажано најдобра понуда "Оптик 50" од Канал 16

ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА

Миграција од стар пакет кон нов пакет "ОПТИК 50"...

  Повеќе информации во наплатниот центар на “Канал 16”, кој се наоѓа на улица "Таше Милошевски" број 43 – Ресен.
  или на телефонскиот број: 047/550-767