Kanal 16

joomla templates

Oптички пакети со ултра брз интернет

Екипите на “Канал 16” – Ресен,работат на терен за миграција на корисниците од бакарната мрежа на оптичката мрежа и во моментов  имаме покриеност од 40% на ниво на Општина Ресен со FTTH мрежа. 

Оптичките интернeт пакети официјално ќе започнатсо  важност од 15.12.2014, поради комплетирање на поголем дел на реони со FTTH мрежа.

Сите заинтересирани корисници можат да се пријават во наплатниот центар на “Канал 16” кој се наоѓа на улица "Таше Милошевски” - брoj 43” –Ресен, или да се јават на телефонскиот број 047/551-551, за да се разгледа техничка можност. 

Понуда  на нови оптички пакети

Наскоро нови оптички пакети со ултра брз интернет

Од 16.11.2014 година, “Канал 16” – Ресен,   ќе започне со  понуда на Оптички интернет пакети со ултра брз Интернет. Пакетите ќе содржат симетричен интернет со брзини од 40 Mbps, 60 Mbps, 80 Mbps и 150 Mbps со Гратис: аналогна и дигитална телевизија, DVB-C ресивер, WI-FI рутер,  и месечен надомест  по пристапна цена  со пост паид преплата...

Нашите екипи  секојдневно на терен  вршат  миграција од  старата 100 Mbps  на новата оптичка 1000 Mbps  и  во моментов сме Најголемата оптичка мрежа  на една териториторија во Република Македонија.

Исто така сме  единствени во Македонија кој ги покриваме со оптичка мрежа и најмалите села , а од неодамна со оптичко влакно до дома беше покриено и селото Рајца и сите наши корсници  ги мигриравме на оптика до дома - бесплатно.

Во моментов се работи на комплетно покривање со Оптичка мрежа на населеното место Јанковец.

Од средината на  наредниот месец  започнуваме со комплетно покривање со оптичка мрежа до дома  и селата Асамати, Курбиново Претор и Козјак.

Имено во горенаведените села за прв пат ќе тестираме  3 услуги по едно оптичко влакно – Телевизија, Интернет и Телефон со еден оптички рутер. За разлика од досегашната технологија на аналогната и дигиталната ТВ преку коаксијален кабел телевизијата ќе е интерактивна со неграничени можности како што се снимање по желба, Видеотека и многу online сервиси.

Преплатниците ќе имат можност за следење на голем број бесплатни телевизии кој се емитуват на  интернет, а за кој досега Ние како кабелски оператор имавме обврски за скапи регулирани авторски права.

    

Страница 1 од 4